Referenties

Referenties

Integer en inhoudelijk sterk

Simone is een deskundig financial professional. Een logische denker, analytisch, to the point en werkt zeker en snel. Inhoudelijk is zij sterk en weet in een complexe omgeving uitstekend overzicht te houden. Baseert oordeel op eigen objectieve waarnemingen (van zowel inhoud als mensen), is integer. Simone is een prettig persoon om mee samen te werken. Zij zorgt voor een positief kritische werkhouding en weet met haar zakelijke professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid medewerkers, leidinggevenden en bestuurders voor zich te winnen. Daarmee heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van de invoering van de 3 decentralisaties in Haaksbergen en de overgang van de uitvoering van de WWB en WSW naar andere partijen.

Jacko van der Windt, Teamhoofd Juridische zaken/P&C/Belastingen/FinanciŽn, gemeente Haaksbergen

Toegankelijk, to the point en klantgericht

Als financieel beleidsadviseur decentralisaties in het sociaal domein was Simone binnen de projectgroep eerste aanspreekpunt voor de uitvoering plan van aanpak financiŽn. Zij heeft de complexe financiŽle problematiek op een heldere wijze in kaart gebracht en vertaald naar een nieuwe inrichting van de begroting. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de rapportage over de decentralisaties en financiŽn. Deze rapportage heeft veel waardering gekregen in de gemeenteraad. Simone beschikt over een zeer goed analytisch vermogen en is in staat om desgevraagd snel en to the point te adviseren. Zij doet dit op een zeer toegankelijke en klantgerichte wijze. Ze heeft dan ook zeer naar onze tevredenheid een substantiŽle bijdrage geleverd aan het implementatietraject van de decentralisatieopgaven in het sociaal domein in onze gemeente.

Adjunct-directeur Gemeente Olst-Wijhe

Professioneel, doortastend en erg loyaal

Wij hebben Antoon Koehorst in huis gehaald om een tweetal taken te verrichten: ondersteuning afdeling financieel beleid en daarnaast financieel in beeld brengen voor de drie samenwerkende gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, wat de effecten zijn van de decentralisatie van de Participatiewet, AWBZ/WMO en Jeugdzorg.

Antoon heeft laten zien dat hij senioriteit heeft in kennis, houding en gedrag. Hij presenteert zich rustig, maar wel doortastend. Hij is een inhoudelijk vakman, wat ook blijkt als je hem een taak laat verrichten waar de financiŽle werkelijkheid nog volop in ontwikkeling is met vele onzekerheden (zoals bij de decentralisaties). Hij heeft complimenten gehad van colleges over de wijze waarop hij de financiŽle paragraaf in de begrotingen van de gemeenten heeft vertaald: helder en concreet.

Hij is een doorzetter, stelt zich professioneel op, ook als zaken anders lopen dan verwacht en is daarmee erg loyaal aan zijn opdrachtgever. Ik kan hem dan ook van harte aanbevelen.

Jelmer Mulder Gemeentesecretaris Appingedam

Veelzijdig en enthousiasmerend, van begin tot eind & professioneel en persoonlijk

Simone is ťťn van de weinige managers die ik ken, die projecten kunnen opstarten en volledig afronden. Zij behoort tot de afmakers

Simone beschikt over de ideale mix tussen inhoud en leidinggevende capaciteiten. Ze was nog geen dertig toen zij bij ons in de relatief zware functie van hoofd stafbureau/dienstcontroller begon maar kon dit uitstekend. Medewerkers waardeerden haar leidinggevende stijl en haar oog voor details. Ze geeft duidelijkheid, coacht op een plezierige manier inhoudelijk en weet de medewerkers door haar voorbeeldgedrag goed te motiveren. Simone is een stevige persoonlijkheid die zich blijft inzetten om een gesteld doel te bereiken en volhardt bij moeilijkheden of teleurstellingen.

Antoon Koehorst paste uitstekend in ons team en wij zagen hem niet graag vertrekken.

Greet Bouman, Directeur Dienst Samenleving, gemeente Zutphen

Afspraak is afspraak

In de tijd dat Simone nu bijna twee jaar bij de Gemeente Almelo diverse functies heeft waargenomen, heeft zij bewezen uitermate vakkundig te zijn en goed thuis te zijn in de vigerende regelgeving van de gemeentelijke financiŽn. Met tact en doorzettingsvermogen ging ze ook de moeilijke trajecten niet uit de weg, integendeel die werden adequaat bij de kop gepakt. De herhaaldelijke verlengingen tekenen wat mij betreft ook de positie van Simone binnen het team. Simone is eigenlijk bijna niet meer weg te denken. Ook in werkoverleggen beperkte ze zich niet uitsluitend tot haar eigenlijke opdracht, maar werkte als onderdeel van het gehele team mee aan de ontwikkeling van kwaliteit en stond meer dan eens op om de kar daarin te trekken.

Simone weet haar positie binnen de samenwerking snel in te schatten en past zich snel aan binnen een team. Ondertussen blijft ze fris en met een onafhankelijk blik verbeterpunten signaleren en voorstellen doen tot verbetering. Haar vakkennis en gedrevenheidmaken dat ze veranderingen op een effectieve wijze gerealiseerd weet te krijgen. Daarbij weet je altijd wat je aan Simone hebt, want afspraak is afspraak.

Na 2 jaar nemen wij afscheid van Simone met de wetenschap dat we haar weten te vinden als de situatie erom vraagt.

en Simone heeft als tijdelijke kracht niet slechts het werk waargenomen maar ook de meerwaarde van het team Kwaliteitszorg en Control verhoogd. Dit realiseerde ze door een professionele, nuchtere en pragmatische werkstijl en door de vaardigheid om op alle niveaus het gesprek te voeren (van management en accountant tot wethouder). De gemeente Almelo heeft haar leren kennen als een allround adviseur op het gebied van kwaliteitszorg en control. Door haar zelfstandigheid behoeft ze weinig aansturing.

Sander de Bruin, teamleider FinanciŽn, gemeente Almelo
Marc-Hein Oude Luttighuis, teamleider kwaliteitszorg en control.

Hoog werk- en denkniveau

Gedurende bijna een jaar heeft Simone te Riet de afdeling FinanciŽn van de Gemeente Montferland ondersteund met name ten behoeve van de coŲrdinatie van het begrotingsproces.

De tussentijdse verlengingen duiden al op de enorme tevredenheid ten aanzien van het functioneren. Ze heeft nauwelijks een inwerktijd nodig gehad en al snel bleek dat ze de afdeling financiŽn van een kwaliteitsimpuls voorzag. Niet alleen haar vakinhoudelijke kwaliteiten maar ook haar sturend vermogen vielen daarbij op. Na een moeizaam verlopen proces op weg naar de begroting 2006 bleek de coŲrdinatie van de begroting 2007 bij mevrouw te Riet in zeer goede handen. De afdeling financiŽn heeft daarmee het eerder verloren krediet in korte tijd weer terug gewonnen. Niet voor niets heeft zelfs het college van B&W Ė ondanks de druk op de personele kosten - in de laatste periode mevrouw te Riet verzocht het begrotingsproces gedurende een langere periode te blijven coŲrdineren.

Ten aanzien van het werk van mevrouw te Riet kan ik alleen maar positief zijn. Een aantal specifieke elementen wil ik er echter uitlichten. Allereerst viel al snel haar hoge algemene werk- en denkniveau op. Ze doorziet zaken en weet snel tot de essentie door te dringen. Ze weet zich daarbij tot de hoofdlijnen te beperken en is in staat om deze begrijpelijk en samenhangend vast te leggen in de vorm van concrete adviezen. Daarnaast heb ik haar houding zeer gewaardeerd. Flexibel en proactief. Een verandering in het werkschema, werk mee naar huis nemen, terugkoppelen, rappelleren, meedenken, betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen, dat is zoals ik Simone te Riet heb leren kennen.

Marc van Esch, Sectorhoofd Middelen, Gemeente Montferland.

Positieve impuls & enthousiast en resultaatgericht

Antoon heeft waargemaakt dat hij zonder inwerken onmiddellijk mee kon draaien en heeft voor een gedegen en positieve overbrugging gezorgd. Zijn vakinhoudelijke kwaliteiten zijn prima. Het soepel samenwerken binnen bestaande structuren was een vereiste. Antoon heeft dit soepel, positief en binnen de cultuur passend gedaan. Zijn 'rimpelloos' interim-werk tussen twee vaste medewerkers in, is door de klanten als een positieve impuls ervaren. Dat maakt zeer tevreden en is een compliment aan zijn kwaliteiten.

Astrid Teeuw, teamleider Financieel Beleid en Advies, Gemeente Zeist

Antoon Koehorst heeft bij de gemeente Zeist meerdere opdrachten vervuld. Deze opdrachten heeft hij naar volle tevredenheid uitgevoerd. Kenmerkend voor Antoon is zijn gedrevenheid, enthousiasme, kennis, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. De lange reisafstand is bijvoorbeeld nooit een belemmering geweest om de vooraf afgesproken resultaten te behalen. Daarnaast is Antoon een prettig persoon om mee samen te werken.

Eric Westerhof, Manager Financial Services

Ze weet mensen te boeien en te (ver)binden

Niet alleen haar gedegen vakkennis en professionele instelling maar ook haar enthousiasme en prettige manier van communiceren hebben gezorgd dat twee maanden uiteindelijk twee jaar zijn geworden. Simone heeft met haar inzet de kwaliteit van de vakgroep financiŽn en het contact met de organisatie niet alleen gecontinueerd maar ook verbeterd. Ze weet mensen te boeien en te (ver)binden. Ze kan zich snel de materie eigen maken, is praktisch ingesteld en verliest het te behalen resultaat niet uit het oog. Simone heeft oog voor detail, ook op het menselijke vlak, maar bewaakt de hoofdlijn. Al met al is Simone een ontzettend fijne collega om mee te werken.

Trudy Ruygh, vakgroepcoŲrdinator FinanciŽn, Olst-Wijhe

Meer Zelos

Zelos werkt voor

Referenties

Simone is een van de weinige managers die ik ken, die projecten kunnen opstarten en volledig afronden. Zij behoort tot de afmakers

Greet Bouman

Directeur Dienst Samenleving

Gedurende bijna een jaar heeft Simone te Riet de afdeling Financien van de Gemeente Montferland ondersteund met name ten behoeve van de coordinatie van het begrotingsproces.

Marc van Esch

Sectorhoofd Middelen

Antoon heeft waargemaakt dat hij zonder inwerken onmiddellijk mee kon draaien en heeft voor een gedegen en positieve overbrugging gezorgd.

Astrid Teeuw

teamleider Financieel Beleid en Advies

Antoon Koehorst heeft bij de gemeente Zeist meerdere opdrachten vervuld. Deze opdrachten heeft hij naar volle tevredenheid uitgevoerd.

Eric Westerhof

Manager Financial Services

Simone weet haar positie binnen de samenwerking snel in te schatten en past zich snel aan binnen een team.

Sander de Bruin

teamleider Financien